Rugpjūčio 26 dieną įsigalios Lietuvos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto susitarimas dėl mokesčių už ilgalaikes vizas. Šiuo susitarimu, atsižvelgiant į abipusiškumo principą, nustatomas vienodas konsulinis mokestis už prašymų išduoti ilgalaikes vizas nagrinėjimą.

Susitarimo įsigaliojimo dieną neteks galios 2009 metų lapkričio 26 dieną Kijeve pasirašytas Lietuvos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl konsulinio mokesčio tarifų.

Su susitarimo tekstu galima susipažinti čia.

Šaltinis: URM